online website builder

De wereld van Puck

een documentaire serie over het leven van een gezin met een gehandicapt kind

Bericht uit de wereld van Puck
Corona: Juni 2020.
Na maanden kon Puck haar ouders weer zien.

Bericht uit de wereld van Puck
Mei 2020. Opgesloten vanwege Corona.

Mobirise

Film 1

De 1ste film - de lange documentaire
'Regisseur Gert-Jan de Vries filmt ruim twintig jaar lang zijn gezin. Als dochter Puck na een normale bevalling wordt geboren, ontstaat er bij iedereen een unheimisch gevoel.'
57 minuten

FILM 2

De 2de film uit de wereld van Puck,
"Het belang van fysiotherapie"
Dankzij intensieve fysiotherapie is Puck geworden wie ze nu is.
9,5 minuten

FILM 3

De 3de film uit de wereld van Puck, "Eensgezind"
 'over hoe wij als gezin de buitenwereld hebben ervaren'
16 minuten

Een gehandicapt meisje wordt geboren in een gezin. Hoe gaan haar ouders om met haar geestelijke en lichamelijke handicap en met de nieuwe situatie. Hoe gaan haar broers om met hun zusje. Maar ook hoe gaat iedereen in het gezin er mee om als ze na 17 jaar het huis uit gaat. Een baby van anderhalf doe je toch ook de deur niet uit. Haar vader filmt ruim 20 jaar de gezinssituatie van voor haar geboorte tot heden. Omdat Puck niet kan praten interviewt hij zijn vrouw en zijn zoons. Vervolgens interviewt zijn vrouw hem weer. Hierdoor ontstaat een zeer intieme film.

Dichterbij kan bijna niet. lees verder

achtergrond

Diana en Gert-Jan vormen met hun zoon Jop een jong gezin. Met grote blijdschap wordt uitgekeken naar een broer of zusje voor Jop. Als, na een normale bevalling, Puck er eenmaal is ontstaat er bij iedereen een unheimisch gevoel. Er is iets met Puck aan de hand, maar wat. Diana en Gert-Jan komen in vacuüm terecht, niemand durft het hardop te zeggen, totdat een ervaren kinderarts Puck na negen maanden ziet en zich rot schrikt. Puck blijkt achteraf zwaar gehandicapt te zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Ondanks dat Diana en Gert-Jan elkaar hebben ontmoet op het werk in de gehandicapten zorg is er geen handleiding voor het verzorgen van een meervoudig complex gehandicapt kind. Ze komen in een draaikolk van onzekerheden terecht. Wat heeft Puck? Hoe moet het verder met haar? Hoe ontwikkelt zij zich? Diana kan redelijk goed omgaan met de nieuwe situatie. Gert-Jan heeft daar meer moeite mee. Het duurt jaren voordat hij de situatie kan accepteren. Lang hebben ze geprobeerd het thuis zonder hulp te doen. Na 11 jaar realiseren ze zich dat het wel heel zwaar is zo alleen. Dan komen er allerlei mensen in huis om Puck mede te verzorgen. “Een inbreuk op je privacy” zegt Diana. “Ook voor onze twee zoons Jop en Flip”. Jop zegt: “ Ze zijn er wel ineens in je cirkeltje”. Dan ontstaat er een mogelijkheid om Puck uit huis te plaatsen. Voor Diana te vroeg, maar wel een kans om Puck op een geschikte woongroep te krijgen, samen met andere gehandicapte kinderen die Puck al jaren kent. Opnieuw ontstaat er een draaikolk van onzekerheden. Is het wel een goede plek voor haar? Is ze niet veel te jong om uit huis te gaan? Wordt er wel goed voor haar gezorgd? Gert-Jan en Diana vinden het uit handen geven van hun gehandicapte dochter veel moeilijker dan het omgaan met haar handicap. Na deze lastige stap blijkt dat de zorg voor Puck niet afneemt maar verandert. En niet altijd in de positieve zin. Een situatie die zij opnieuw zullen moeten accepteren. Hun grootste troost is de manier waarop Puck hier mee omgaat. Ondanks haar zware handicap accepteert zij met een brede glimlach het leven zoals het is.

Vader: “Waarom deze film?
Dit is de kans om anderen te laten zien wat de impact is op een gezin als er een gehandicapt kind geboren wordt”.

Contact

E-mail:
info@dewereldvanpuck.nl

© Copyright 2023 De wereld van Puck - KurtaDocs BV  All Rights Reserved